header image

Citeşte şi tu!

CITEŞTE ŞI TU!, ediţia a V-a

În perioada aprilie-iunie 2013 Asociaţia Proiect Pro Europa derulează programul de promovare a lecturii “Citeşte şi tu! ed.a V-a”, cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul Tineret în acţiune, acţiunea 1.2 – Iniţiative ale Tinerilor, gestionat de ANPCDEFP.

Programul are patru componente:
1. Un concurs de postere cuprins şi în acest an în Calendarul Concursurilor Naţionale al MEN, destinat elevilor de gimnaziu;
2. O expoziţie naţională de postere la care pot participa preşcolari, elevi şi tineri voluntari din diverse organizaţii;
2. Reedităm şi în acest an campania de stimulare a interesului pentru lectura de plăcere şi vă propunem să organizaţi ateliere de lectură în spaţiu neconvenţional şi apoi să redactaţi cu cei pe care-i formaţi o lucrare colectiva de tip scrisoare-fluviu;
3. O sesiune de comunicări la care puteţi participa gratuit şi care se va finaliza cu publicarea volumului cu ISBN “Citeşte şi tu!”, volum pe care îl vom oferi tuturor participanţilor la lucrări.

Detalii despre toate acestea şi despre modalitatea de premiere a tuturor participanţilor găsiţi în fişierele ataşate (regulament citeste si tu! ed.a V-a, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5)sau ne puteţi contacta pentru orice informaţie suplimentară.
Vă invităm cu preţuire şi cu multă încredere să vă alăturaţi demersului nostru şi de această dată.

Campania de promovare a lecturii - CITEŞTE ŞI TU! – la final

Campania Citeşte şi tu!, iniţiată şi derulată de Asociaţia Proiect Pro Europa, a ajuns la momentul bilanţului. Campania s-a derulat în intervalul calendaristic 20 aprilie – 20 iulie 2012 şi şi-a propus stimularea interesului tuturor participanţilor pentru lectura de plăcere (texte literare şi nonliterare, eseistică, biografii ale unor personalităţi, recenzii, monografii etc.) precum şi încurajarea creativităţii în exprimarea individualităţii copiilor şi tinerilor.
Acest program amplu, experimentat în câteva ediţii anterioare, a antrenat în acest an 1885 de preşcolari şi elevi din întreaga ţară, coordonaţi de 87 de cadre didactice, ca şi un mare număr de tineri voluntari activi în Grupurile Locale de Tineret din cadrul reţelei naţionale The Open Network. Campania a fost foarte eficientă în judeţele Bacău, Braşov, Mureş, Timiş, Iaşi, Neamţ, Gorj, Maramureş, Dâmboviţa, Arad, Bihor, Cluj, Tulcea, Constanţa, Buzău, Satu Mare, Dolj, Suceava şi în municipiul Bucureşti.
O primă componentă a programului a fost Concursul naţional interdisciplinar de creaţie literară şi plastică Citeşte şi tu!, ediţia a IV-a – concurs de postere, cuprins în Calendarul Concursurilor Naţionale al MECTS, 2011 -2012 (poziţia II.3). În competiţie au fost înscrise 268 de lucrări de tip poster, grupate în trei secţiuni: genul liric, genul epic şi genul dramatic.
De interes deosebit s-a bucurat propunerea noastră de redactare a unor lucrări colective de tip scrisoare–fluviu, care cuprind fişele de lectură ale tuturor participanţilor la activităţile prilejuite de Ziua Mondială a Cărţii. Lucrarea finală însumează 405,83 metri de fişe de lectură realizate de preşcolari şi elevi participanţi la atelierele de lectură creativă organizate în şcoli.
Cea de-a treia componentă a programului şi-a propus participarea elevilor şi a cadrelor didactice la lucrările simpozionului naţional cu tema Valenţe instructiv-educative ale programului ŞCOALA ALTFEL – exemple de bună practică, finalizat cu publicarea în volum cu ISBN a tuturor lucrărilor participante. Cei peste 90 de participanţi, în mod direct şi/sau indirect, la lucrări, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, delegaţi ai Universităţii Stefan cel Mare Suceava, au reliefat importanţa şi impactul benefic al programului propus de MECTS asupra formării personale şi profesionale a elevilor, ca şi sustenabilitatea acestui tip de educaţie nonformală.
Mulţi dintre voluntarii participanţi la campania Citeşte şi tu! au oferit cărţi şcolare, reviste şi enciclopedii care vor fi folosite de către Grupul Local de Tineret 4KIDS al asociaţiei noastre în toate activităţile pe care le derulează.
Şi nu în ultimul rând, campania şi-a dovedit multiplele valenţe educative, prin atitudinile şi competenţele a căror dezvoltare a facilitat-o: comunicare activă, creativitate, iniţiativă, gândire critică, autonomie în decizii, asertivitate, determinare participativă şi responsabilitate socială.

Campania de promovare a lecturii – CITEŞTE ŞI TU! – continuă

Campania de promovare a lecturii lansată de asociaţia noastră se dovedeşte a avea un puternic impact naţional, până la această dată la activităţile propuse participand peste 900 de pasionaţi de lectură şi de autoformare personală. Ni s-au alaturat multe unităţi şcolare din ţară, organizaţii de tineret, dar şi biblioteci municipale şi diverse instituţii de cultură.
Grupul Local de Tineret 4Kids al asociaţiei noastre derulează pe toată perioada campaniei ateliere de lectură şi scriere creativă adresate copiilor şi tinerilor din Ciumârna, Valea Stânei şi Vatra Moldoviţei, îmbinând la modul fericit studiul cu jocul, pasiunea pentru lectură cu plăcerea activităţilor de grup, interesul pentru cunoaştere cu bucuria distracţiei între prieteni.
O asemenea activitate, derulată sub genericul LECTURA DE DUMINICĂ, a adunat in acest weekend mulţi copii în jurul cărţilor, într-un program antrenant şi moti

Campania de promovare a lecturii lansată de asociaţia noastră se dovedeşte a avea un puternic impact naţional, până la această dată la activităţile propuse participand peste 900 de pasionaţi de lectură şi de autoformare personală. Ni s-au alaturat multe unităţi şcolare din ţară, organizaţii de tineret, dar şi biblioteci municipale şi diverse instituţii de cultură.
Grupul Local de Tineret 4Kids al asociaţiei noastre derulează pe toată perioada campaniei ateliere de lectură şi scriere creativă adresate copiilor şi tinerilor din Ciumârna, Valea Stânei şi Vatra Moldoviţei, îmbinând la modul fericit studiul cu jocul, pasiunea pentru lectură cu plăcerea activităţilor de grup, interesul pentru cunoaştere cu bucuria distracţiei între prieteni.
O asemenea activitate, derulată sub genericul vant: ateliere de lectură pe categorii de vârstă, jocul pălăriilor gânditoare – pretext pentru o analiză facilă a textelor lecturate, tombola piticilor şi caruselul prieteniei. Momentul final al activitatii s-a vrut a fi o provocare la lectură pentru toţi cei din comunitate, toţi cei prezenti lansând în aer câte un balon pe care era înscris sloganul campaniei CITESTE SI TU!
Activitîţile programului nostru vor continua până la finalul acestei luni, aşa încât îi invităm pe toţi cei care doresc să-şi ofere un răgaz pentru suflet să ni se alăture şi să trăiască împreună cu noi bucuria lecturii de plăcere.

Asociaţia PROIECT PRO EUROPA
derulează programul de promovare a lecturii

CITEŞTE ŞI TU!

şi vă invită să participaţi la activităţile ce urmează a se desfăşura în perioada
20 aprilie – 20 iunie 2012

Concurs naţional interdisciplinar de creaţie literară şi plastică Citeşte şi tu! ediţia a IV-a – concurs de postere, cuprins în Calendarul Concursurilor Naţionale al MECTS, 2011 -2012 (poziţia II.3)

Campania Citeşte şi tu! – redactarea unor scrisori–fluviu care să cuprindă fişele de lectură ale tuturor participanţilor la activităţi

Simpozion naţional cu tema Valenţe instructiv-educative ale programului ŞCOALA ALTFEL – exemple de bună practică, finalizat cu publicarea în volum cu ISBN a tuturor lucrărilor participante

Programul de promovare a lecturii
Citeşte şi tu!
20 aprilie – 20 iunie 2012

Concurs naţional interdisciplinar de creaţie literară şi plastică
Citeşte şi tu! – ediţia a IV-a
concurs de postere, cuprins în Calendarul Concursurilor Naţionale al MECTS, 2011 -2012 (poziţia II.3)

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII şi se desfăşoară astfel:
 Postere – clasele V-VI; secţiuni: genul epic; genul liric;
 Postere – clasele VII-VIII; secţiuni: genul epic; genul liric; genul dramatic.

Posterul, redactat individual sau colectiv, în format minimum A3, poate conţine:
 un rezumat al textului lecturat de elev / povestirea pe momentele subiectului / caracterizarea personajelor;
 date despre autor / raportarea la alte texte ale aceluiaşi autor;
 fragmente reprezentative;
 procedee de expresivitate artistică / plasticitatea limbajului / simboluri / cuvinte cheie;
 un eseu în care să fie valorificat mesajul textului ales;
 imagini sugestive concordante cu conţinutul şi mesajul textului;
 alte elemente la alegere.

Lucrarea trebuie să trateze minimum patru dintre aceste elemente (obligatoriu eseul), complexitatea conţinuturilor fiind unul dintre criteriile de evaluare.
În colţul din dreapta jos, vor fi menţionate numele şi prenumele elevului participant, şcoala de provenienţă, adresa, clasa, numele profesorului îndrumător şi secţiunea.
Înscrierile se fac până la data de 20 mai 2012, prin completarea fişei de înscriere ataşate (Anexa 1) prin e-mail, pe adresa persoanei de contact: danielaceredeev@yahoo.com , tel. 0744606950. Criteriile de jurizare vor fi cele de autenticitate, realizare artistică, expresivitate, originalitate şi estetică a prezentării.
Pentru toate secţiunile concursului, lucrările vor fi expediate până la data de 30 mai 2012 pe adresa persoanei de contact – prof. Daniela Ceredeev, Şcoala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei, Judeţul Suceava, cod. 727595.
*În acelaşi colet va fi expediat şi un plic autoadresat şi timbrat corespunzător în care vor fi trimise – ulterior – diplomele elevilor şi ale profesorilor coordonatori.
Notă: Elevii pot participa la o singură secţiune, la alegere. Numărul maxim de autori/lucrare – 2 elevi.

Campania Citeşte şi tu! – redactarea unor scrisori–fluviu care să cuprindă fişe de lectură ale tuturor participanţilor la activităţi

*Tehnica scrisorii-fluviu a fost experimentată de către noi pe parcursul mai multor proiecte educaţionale şi a fost premiată în cadrul Târgului de Inventică Didactică la Şcoala de Iarnă a Educaţiei de Excelenţă, în 2009, pentru multiplele ei valenţe educative.
Pe o rolă obişnuită de fax (lungimea se stabileşte în funcţie de numărul de participanţi) se delimitează cu un creion (sau colorat!) spaţii de redactare de cca 25-30 cm. Elevii sunt împărţiţi pe grupe astfel încât să poată avea spaţiul necesar de redactare concomitentă a lucrării propuse (impresiile de lectură/opiniile faţă de o temă propusă/file de jurnal de activitate/creaţii literare pe o temă impusă/eseu structurat etc). Apoi sunt aşezaţi în linie, în faţa rolei de hârtie, la o distanţă care să le permită libertate de mişcare, dar şi care să-i determine să colaboreze şi să se antreneze reciproc în activitate. La o primă rundă se lasă libere cîteva spaţii între copii, spaţii care vor fi completate de membrii celorlalte grupe.

Regulament de organizare:
• Campania se adresează atât preşcolarilor şi elevilor de toate vârstele, cât şi părinţilor, cadrelor didactice, tuturor celor preocupaţi de lectură, de munca în echipă, de comunicare şi de autoformare personală;
• Campania vizează stimularea interesului tuturor pentru lectura de plăcere (texte literare şi nonliterare, eseistică, biografii ale unor personalităţi, recenzii, monografii etc.) precum şi încurajarea creativităţii în exprimarea individualităţii (încadrarea în spaţiu, dispunerea informaţiilor, utilizarea unor eventuale imagini şi simboluri, a unor culori sau semne etc.);
• Fiecare coordonator va înscrie în campanie grupe de minimum 15 preşcolari/elevi, prin completarea fişei de înscriere (Anexa 2);
• Nu se percepe taxă de participare; cei care doresc pot oferi o carte pentru biblioteca Centrului Local de Dezvoltare organizat de voluntarii asociaţiei noastre (Anexa 3);
• Participanţii vor elabora o lucrare comună, de tip scrisoare-fluviu, în care vor consemna impresii de lectură pe tiparul unei fişe de lectură propusă de către profesor la clasă sau concepută în funcţie de preocupările şi priorităţile lor de lectură;
• Preşcolarii sunt încurajaţi să-şi exprime trăirile prin desen, colaj etc;
• Fiecare lucrare colectivă va fi însoţită de o scurtă prezentare (unitatea şcolară, număr de participanţi, durata activităţilor, lungimea scrisorii-fluviu, coordonator, alte detalii specifice şi relevante) şi de fotografii (print sau prin e-mail);
• Toate aceste rigori de redactare vor fi respectate şi de membrii organizaţiilor de tineret participante la campanie;
• Înscrierile se fac până la 20.05.2012, pe adresa proiectproeuropa@yahoo.com; expedierea lucrărilor – până la data de 30.05.2012, în colet, pe adresa Asociaţia Proiect Pro Europa, loc. Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, 727595.
• Fiecare coordonator va expedia în colet şi un plic autoadresat şi timbrat corespunzăror, în care i se vor returna diplomele şi documentaţia campaniei.
• Se acordă: certificate colective de voluntar pentru fiecare grupă de participanţi; certificate coordonatorilor de grup; premii I, II, III şi menţiuni, pentru cel mai mare număr de participanţi/ cea mai lungă scrisoare-fluviu/cea mai creativă abordare/cei mai activi colaboratori; premii speciale pentru cei mai mici cititori/seniorii campaniei/promovare şi diseminare locală a programului/contribuţie la dotarea bibliotecii;
• Trofeul campaniei va fi oferit şcolii cu cel mai mare număr de participanţi implicaţi.

Simpozionul naţional
VALENŢE INSTRUCTIV-EDUCATIVE ALE PROGRAMULUI ŞCOALA ALTFEL
- exemple de bună practică -
9 iunie 2012

Condiţii de participare
• La secţiunile simpozionului participă cadre didactice şi elevi din toată ţara din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, din palate şi cluburi ale copiilor, din învăţământul special.
• Simpozionul se desfăşoară cu participare directă pentru cadrele didactice şi elevii care vor participa la etapa finală a Concursului naţional interdisciplinar de creaţie literară şi plastică Citeşte şi tu! (susţinerea unui rezumat al lucrării în deschiderea festivităţii de premiere) şi prin participarea indirectă (trimiterea lucrărilor) pentru toţi ceilalţi participanţi.
• Secţiuni:
De la conceptual-proiectiv la practic-aplicativ – experienţe ce merită împărtăşite; secţiune destinată cadrelor didactice;
Şcoala altfel – file de jurnal; secţiune destinată elevilor.
• Lucrările elaborate de către cadrele didactice trebuie să trateze doar activităţi propuse şi derulate în cadrul programului Şcoala altfel şi să evidenţieze caracterul novativ al demersului didactic şi ingeniozitatea metodică a aplicantului (proiecte de activitate/analiza metodică a activităţii/eseu/retrospectivă metodică/fişe de evaluare a activităţilor/centralizare şi analiză swot a satisfacţiei beneficiarilor programului etc.)
• Lucrările realizate de elevi vor evidenţia impactul activităţilor propuse în şcoală asupra creşterii motivaţiei învăţării/dezvoltării abilităţilor personale şi sociale/stimulării creativităţii elevilor şi pot fi de tip filă de jurnal/eseu/studiu de caz/analiză de impact/portofoliu de activitate etc.
• O lucrare poate avea maximum doi autori, fiecare dintre aceştia achitând taxa de participare. Elevii vor participa la simpozion numai sub îndrumarea unui profesor coordonator.
• Participanţii vor completa Fişa de înscriere (Anexa 4) cu datele de identificare solicitate. Fişa de înscriere, lucrarea şi dovada achitării taxei de publicare a lucrării (ordinul de plată/mandatul poştal scanat) vor fi trimise în format electronic, ca fişiere ataşate, pe adresa de e-mail: proiectproeuropa@yahoo.com pânã pe data de 15 mai 2012.

Condiţii de redactare
• Lucrările trebuie să respecte următoarele condiţii de redactare: 1-3 pagini, format A4, tehnoredactare Word 2003 sau anterior, format 12 Times New Roman, la 1,5 rânduri, aliniat Justify, cu margini egale de 20 mm, sus, jos, stânga, dreapta. Titlul se va înscrie centrat (Center), font format 14 Times New Roman Bold. Numele autorului şi numele unităţii de învăţământ se vor înscrie la două rânduri de titlul lucrării, cu font format 14 Times New Roman Italic, aliniat dreapta (Right).
• Lucrările vor fi tehnoredactate, în mod obligatoriu, cu diacritice şi pot fi însoţite de maximum 2 fotografii la o rezoluţie de minim 6 MP, format JPG max. quality cu o scurtã explicaţie a imaginii.
• Dacă este cazul, bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
• Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge acele lucrări care nu îndeplinesc condiţiile de impuse.

Pentru participarea la simpozion se percepe o taxă de 25 lei (cadre didactice) respectiv de 15 lei (elevi) care se achită în contul RO13 RZBR 0000 0600 1360 0238, deschis la Raiffeisen Bank Câmpulung Moldovenesc (Asociaţia Proiect Pro Europa, CIF: 28568800) sau prin mandat poştal pe adresa: Asociaţia Proiect Pro Europa, com Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, 727595. Taxa presupune:
– publicarea lucrării într-un volum cu ISBN ;
– certificarea participării la simpozion;
– taxele poştale aferente expedierii volumului cu ISBN şi a documentaţiei.
*Toţi colaboratorii asociaţiei noastre care au făcut dovada depunerii fişei 230 participă gratuit la simpozion.

Responses -

feliciri initiatorilor proiectului !

Leave a response -

Your response:

Powered by WP Hashcash